Điều khoản và Điều kiện sử dụng cho trang web Nhà cái 33Win

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web 33win của chúng tôi. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web.

Đăng ký tài khoản

1.1. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi.

1.2. Bạn cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và không vi phạm quy định pháp luật hiện hành khi đăng ký tài khoản.

1.3. Bạn phải giữ bí mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ với bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tài khoản của mình.

Tuổi tác

2.1. Bạn phải đạt độ tuổi pháp lý để tham gia vào hoạt động cá cược theo quy định của pháp luật địa phương của bạn.

2.2. Chúng tôi có quyền yêu cầu chứng minh tuổi của bạn và chấm dứt tài khoản nếu bạn không đủ tuổi.

Cách sử dụng trang web

3.1. Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho mục đích cá nhân và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

3.2. Bạn không được sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, lừa đảo, hoặc phi pháp nào, bao gồm việc sử dụng phần mềm hoặc thiết bị tự động để can thiệp vào hoạt động của trang web.

3.3. Bạn không được sử dụng trang web để truyền tải hoặc chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền hoặc thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép.

Trách nhiệm cá nhân

4.1. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin cá nhân và tài khoản của bạn được bảo mật.

4.2. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình.

Thanh toán

5.1. Các giao dịch tiền tệ và thanh toán trên trang web sẽ được thực hiện theo quy định và điều kiện cụ thể được quy định trong phần riêng biệt của trang web.

5.2. Bạn cam kết sử dụng phương thức thanh toán hợp lệ và không vi phạm quy định pháp luật liên quan đến tiền tệ và thanh toán.

Bản quyền

6.1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, thiết kế và hình ảnh trên trang web thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi.

6.2. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Chấm dứt tài khoản

7.1. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện này.

7.2. Chúng tôi cũng có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của trang web mà không cần thông báo trước.

Thay đổi điều khoản và điều kiện

8.1. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

8.2. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi thay đổi điều khoản và điều kiện này sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.